+48 18 353 64 46

Zadzwoń do nas !

Wynagrodzenie

W celu dostosowania wynagrodzenia do zakresu świadczonych usług, jego stawka oraz sposób obliczenia ma charakter indywidualny, uzależniony od stopnia złożoności sprawy i niezbędnego nakładu pracy Kancelarii.

Każdorazowo wysokość i sposób ustalenia wynagrodzenia ustalane są przed rozpoczęciem prowadzenia sprawy.

Nasze Kancelarie, w zależności od charakteru świadczonych usług ustalają wynagrodzenie według następujących zasad:

  • miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, stosowane przy stałej obsłudze jednostek samorządowych oraz podmiotów gospodarczych,
  • wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie na rzecz Klienta określonej sprawy lub jej części
  • wynagrodzenie według stawki godzinowej, stosowane przy podejmowaniu czynności prawnych związanych z kompleksową analizą złożonych zagadnień prawnych i opracowywaniem dla Klientów projektów ich rozwiązań,

W indywidualnych sprawach nasze Kancelarie akceptują ustalenie wynagrodzenia w postaci success fee, mającego formę premii za sukces.

Wynagrodzenie to polega na ustaleniu określonego wynagrodzenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem dodatkowej, umówionej premii uzależnionej od rezultatu postepowania.

Wskazany powyżej sposób rozliczenia znajduje uzasadnienie i zastosowanie w szczególności w sprawach o znacznym stopniu złożoności oraz w których wartość możliwych do uzyskania świadczeń Klienta uzależniona jest od wyceny biegłych lub uznania sędziowskiego.